VlagUK

Welkom op de Planet site
van Casting International

Home


Alle begrippen met een * gemerkt, hebben een definitie die te vinden is in de Zoek&Vind-machine over Casting International.


Deze PLANET-site geeft informatie over 'hoe wij kijken en zien' om onze edutainment producten en diensten te verfilmen en te produceren.


Casting International is een onafhankelijke filmmaker, de enige in Europa die op een entertaining manier verhalen vertelt over de buitenwereld,
en tegelijkertijd educatief vertelt over de werking van de binnenwereld van de Mens.


Planet site

Het entertainment-gedeelte (de vermakelijkheid) van de filmverhalen is gericht op een groot publiek.

Het educatie-gedeelte heeft de opzet om de waakvlam van het bewustzijn zodanig te ontsteken dat het een persoonlijk- en universeel verantwoordelijkheids-besef activeert.
De positie van een 'ik/mij/mezelf' wordt hierdoor helderder in relatie met zichzelf en de buitenwereld (samenleving). In onze maatschappij ligt veel nadruk op normen en regels.
Dit zijn energiën van buiten naar binnen.
Dit is okay, zo is het, geen kritiek; dan:
Vrouwe Justitia heeft een weegschaal waarin die normen/regels in balans dienen te zijn met de waarden.
Deze waarden komen via energiën van binnen naar buiten:
Niet zomaar doen, maar bewust je energiën naar buiten toe-sturen.
Dit kun je alleen als je dat geleerd hebt.
Educatie is dus heel belangrijk voor het cultiveren van innerlijke waarden en verantwoordelijkheidsbesef.Dit is wat Casting International doet door middel van films.
Anders dan normen is dit niet afdwingbaar, niet moralistisch, wel opvoedkundig, wel adviserend vanuit de gedachte: 'vind je het nuttig gebruik het! -zo niet dan niet-; want doel in het leven is jezelf te zijn.'
Door het medium film/video kan dit zeer vermakelijk en swingend.

De dance muziek is gesponsord door Oreade Music.

Deze vorm van 'cultiveren van ethische waarden' vergroot de innerlijke vrede, leert veel over liefde, mededogen, geluk; en vermindert geweld.


Klik hier


Dit gebeurt er als de balans
niet in evenwicht is

Een concreet beeld om dit te visualiseren:
Vrouwe Justitia weegt (geblinddoekt en haar zwaard des oordeels heffend) haar balans, waarbij geldt dat in onze maatschappij het schaaltje van normen (wetten als gij zult niet dit en moet dat; kortom: de energieën van buiten naar binnen) door zakt, en de inhoud pijnlijk op haar grote teen valt (want hoe meer wetten, hoe meer criminaliteit, hoe meer werkdruk).
Terwijl het schaaltje van (innerlijke) waarden (persoonlijk- en universeel verantwoordelijkheidsbesef,
kortom: de energie van binnen naar buiten
) er ledig bij bungelt.
Zijn wij het er niet met zijn allen over eens (één-smaak), dat de pijn in haar teen ons allen in het geluk van maatschappelijk veiligheid blokkeert?


De meeste mensen zien de dingen zoals ze zijn, en vragen dan 'waarom?'

Casting International beantwoordt die vragen dmv droomachtig weergegeven filmverhalen,
die tegelijk een boodschap geven waarvan je je afvraagt 'waarom niet?'.

Casting International ontwikkelt nieuw-originele en innovatieve film-, web- & TV-projecten, qua content niet vergelijkbaar met bestaande entertaiment.

Het doel van Casting International is de initiatie van een internet TV-station voor de Verenigde Naties.
Dit "moeder-project" zal alle VN-organisaties meer effectiviteit geven in het bereiken van hun doelstellingen door meer efficientie (zie link 'RTPK').

Deze PLANET-site is onderdeel van de 3-eenheid PLANET - PEOPLE - PROFIT.