VlagUK PROFIT SITE
© Casting International ®PRODUCTEN van de SECOND UNIT


Een Audio Visueel product van Casting International (CI):

Een Audio-Visueel product van CI bestaat uit een edutainment content verhaal.

Dat wil zeggen speelfilms, televisie programma's, commercials en Audio-Visuele internet producten die, via een voor de kijker aantrekkelijk / vermakelijk gespeeld verhaal (entertainment*), onderwijskundige informatie verstrekken over spiritualiteit*, met een focus op de wetenschap omtrent de werking van de (Menselijke) geest*.

Hieraan gerelateerd zijn zaken als Mensenrechten*, en Human nature interests*: wat is geluk*, vrede*, geweldloosheid*, het denken (filo*), emoties*, liefde*, mededogen*, gelijkmoedigheid*, etc. etc..
Niet alleen in het algemeen, doch ook praktisch toepasbaar gevisualiseerd*.
Concreet gaat het hier om Audio-Visuele formats*:

Deze filmproducten zijn een output van tactische problem-shootings van het filmproductiebedrijf ‘CI Second Unit’.

De producten gaan gepaard met tal van diensten.


De doelstelling van Casting International (CI) producten:

De doelstelling* van al deze producten is 'wereldwijd zoveel mogelijk kijkcijfers te trekken' 
Wereldwijd houdt in: het gebied bestreken door de Verenigde Naties, dus internationaal / intercontinentaal.

De doelgroep is in principe elk Mens die kan denken of elk Mens die streeft naar bewust leven.
Bewust leven is gerelateerd aan integratie / erkenning / toepassing van de kennis inzake identificatie (en onthechting).

In de ontwikkelingsfase 2017 – 2022 ligt de nadruk gedurende de productie en de distributie op de Nederlandse, Engelse, Duitse, Franse en Spaanse taalgebieden (in deze volgorde).