VlagUK PEOPLE SITE
© Casting International ®

Crew


Alle begrippen die zijn gemerkt met een *, hebben een definitie, te vinden in de 'Zoek&Vind machine alles over Casting International’.

Doctrine* essenties:

De crew* betreft alle medewerkers met een functie* 'achter' de camera.
Vaak werkt een crewlid parttime (binnen een korte aaneen gesloten periode), en net als bij de 'cast*' (functies ‘vóór’ de camera) op freelance basis; alle crewleden worden op een plotseling tijdstip voor een bepaalde tijd, minimaal 3 uur en maximaal 3 maanden, ingehuurd voor het uitvoeren van een opdracht.
Er zijn 2 soorten crewleden:

 • Organieke, verticaal instromende crewleden;
 • Horizontaal instromende crewleden (specialisten)
  Voorbeelden van organieke crewleden zijn (ongelimiteerd): team-chefs, producers, camera-technici, geluid-technici, technische marketeers, runners, beveiliging, assistenten, verkenners, projectboekhouders, editors, operationele ICT-ers, etc.
  Voorbeelden van gespecialiseerde crewleden zijn (ongelimiteerd): special effects, kleding, dieren begeleiders, verbindelaars, tactische- & technische-marketeers, make up, licht specialisten, schoonmakers, begeleiders, etc.

Een crew* werkt in een productieteam, met als core business het (vol)maken van een Audio-Visueel product.

De grootte van het team (aantal teamleden) is afhankelijk van de opdracht, het format*, project, en specifieke omstandigheden.
Minimale grootte van 1 team is: 1 cameraman, 1 producer, en 1 (R&D) (voice-over) presentator/interviewer (allen v/m).
Productieteams met een ongelimiteerd maximale omvang zijn vooral actief voor de productie van speelfilms.

Soorten opdrachten zijn: Research/onderzoek, verkenning, interview, scene(s) creatie, stockshots, documentaire creatie, interview, evaluatie, volgproces, bewijsverzameling, casting(shows), making of’s….

Afhankelijk van hun opdracht werken teams zelfstandig met een mandaat, of gedelegeerd met een teamchef binnen een groep van teams, of binnen een peloton* met meerdere groepen, of in compagnies* verband (met name bij expedities).

Elk productie-team bevat een bezetting waarin voor elke functie* de taakstellingen, de verantwoordelijkheden en bevoegdheden precies omschreven zijn.

Er is continuïteit door arbeidsverdeling, omdat elk functie-onderdeel een unieke opleidingsvorm heeft en alle functies tezamen elkaar aanvullen; daarnaast is elke productie-functie in principe snel vervangbaar.

Productieteams hebben naast hun salaris en onkostenvergoedingen contractueel recht op een bepaald team-aandeel percentage in de winst van het (door hen geproduceerde) project via de prioriteitsaandelen portefeuille van Casting International.


Werving en selectie

Het zoeken naar en vinden van potentieel geschikte crew-functionarissen heeft gestandaardiseerde* procedures.

Bij werving wordt er gezocht naar mensen met een bepaalde mentaliteit; zo wordt er gezocht naar bijv. warriors en geen worriers.
Qua selectie liggen de criteria bij de 3 kruisjes van Amsterdam {heldhaftig*, vastberaden* – oprechte standvastigheid-, barmhartig* -mededogen*-}, en integriteit* (doen wat je zegt en zeggen wat je doet).Casting foto: speel de rol
van slecht en goed

Opleiding

Alle crewleden van elk productieteam hebben eerst maximaal een half jaar een interne leer-/werk-traject periode doorlopen, inclusief skills & drills trainingen en bestudering va n doctrines (beleidsnota’s en standaardisaties) binnen (een van) de organisatie(s) van Casting International.

Alle crew-opleidingen zijn gestandaardiseerd* en er is sinds 1997 veel bedrijfsmatige ervaring met werving, selectie en opleiding.
Crewleden worden geselecteerd, geworven, en getraind in videoproductie teams volgens een standaard programma dat haar oorsprong vindt in opleiding syllabi voor dienstplichtigen NL-leger gedurende de koude oorlog, en innovatief aangepast is voor trainingen ter realisatie van vele VN-filmopdrachten.

Alleen zij die aan het eind van hun leer-/werk-traject, een 8,9,10 als eindcijfer voor de opleiding behalen, krijgen een freelance oproepcontract aangeboden.
De verhouding man – vrouw binnen crews is 50-50.

Personeel maakt de bedrijfscultuur*.
Vanaf het begin van het werkleer-/ opleidingstraject is er voortdurend (geïntegreerd) onderricht op het gebied van cultivering van motivatie en stijl performance.


Inzet:

Uit te zenden teams staan olv pré-productioneel producer of project-coördinator, bijvoorbeeld een oud beroepsofficier, of een filmproductie-expert cq kennis domein expert gedurende videoproducties met een lengte duur variërend van 3 uren tot max. 3 maanden.
De organieke team-chef is zijn rechterhand, plaatsvervanger.

Er zijn 3 gradaties van risico-operaties:

 • laag (alle producties in Benelux),
 • middelhoog (de meeste), en
 • hoog (oorlogsgebieden, georganiseerde misdaad, anti-corruptie projecten).

De teams zijn multidisciplinair qua studierichtingen samengesteld, waardoor zij projectmatig zelfvoorzienend kunnen werken.
Door de freelance oproepcontracten is er een vrijblijvendheid om uitgezonden te worden, (als je benaderd wordt mag je nee zeggen bijvoorbeeld ivm priveomstandigheden of studieverplichtingen, en zullen we iemand anders moeten benaderen) daardoor zijn er vele crewleden die opgeleid zijn nodig.
Stand van zaken heden (na 9 jaar): 120 CREW oproep krachten en 75 STAF oproep krachten.


Motto's / wapenspreuken:

 • Integriteit (doen wat je zegt en zeggen wat je doet)
 • Heldhaftig*, vastberaden*, barmhartig*.
 • We maken van negativiteiten, positiviteit!

Human-resource management beleid:

Arbeidscontracten zijn de eerste jaren altijd voor bepaalde tijd.
De beloning is gekoppeld aan de rang, die afhankelijk is van het soort werk, het specifieke project, de graad van opleiding, ervaring en persoonlijke capaciteiten van de functionaris.
Crewleden met een MBO opleiding, die organiek opgeleid zijn, starten in 'de stand van vriendschappen' hun carrière.
Crewleden met een HBO opleiding, die organiek opgeleid zijn, starten in 'de stand van onderofficieren' hun carrière;
horizontaal instromende specialistische crewleden starten in 'de stand van onderofficieren'.
De functie 'teamchefs' is vanaf de rangen corporaal-1/corporale-1 tot en met sergeant(e)-1
Over het algemeen is er geen overkoepelende CAO.

Bij de crew* is de beoordeling op basis van gestandaardiseerde* beoordelingsformulieren.

Loopbaanplanningen verlopen projectmatig en zijn voor crewleden individueel en contractueel vastgelegd.
Het verloop van personeel is contractueel gestandaardiseerd*.


Werkwijze bij opdrachten:

De normale werkwijze voor contracteren van een crewlid ten behoeve van een opdrachtgever (merendeels Verenigde Naties-organisaties) inzake aanneming van productioneel AV-werk door Casting International, is als volgt:

 • Geheel volgens voorschriften van de desbetreffende VN-organisatie(s).
  De normale werkwijze met crewleden geschiedt volgens daarvoor met hen gesloten schriftelijke overeenkomsten.
 • Versnelde procedure:

Afspraken met crewleden worden als arbeidsovereenkomst bepaalde tijd (parttime) of als werkaannemingsovereenkomst (freelance) via de telefoon binnen 24 uur gemaakt; zij gelden als mondelinge overeenkomsten, welken achteraf z.s.m. altijd schriftelijk worden bevestigd.
Casting International draagt zorg voor het verzenden van de geformuleerde opdracht, minimaal 2 dagen voor vertrek.
Verzending kan geschieden per koerier, per fax of per e-mail eventueel later nog gevolgd per post.


Hierboven is een samenvatting.
Als u meer informatie wilt hebben, bijvoorbeeld over sollicitatie procedures, opleidingen, certificaten, specifieke crew-behoeften of inzet / planningen,
neem dan contact op met Casting International via onderstaande knop.

Contact formulier