VlagUK PEOPLE SITE
© Casting International ®

Wie is Casting international?


Alle begrippen die zijn gemerkt met een *, hebben een definitie, te vinden in de 'Zoek&Vind machine alles over Casting International’.

Achtergrond informatie over Teachings & Trainingen van 
casts / crews / staven & film-direction door Casting International


INTRODUCTIE

Casting International® is de zakelijke- & artistieke naam van Eric Gigengack (geboren 1956), die in de afgelopen 25 jaar nieuwe 'uitvindingen' heeft gedaan op het gebied van Audio-Visuele beeldvormingen d.m.v. Research en Development van formats, concepten, en projecten in ICT distributievormen.
Alle ontwikkelde projecten zijn origineel en innovatief, en anders dan bestaande content in de (inter)nationale film- / TV- / web- (DVD) / reclamefilm industrieën.
Hij heeft 32 jaar aan filmproductie ervaringen door meer dan 1200 films en videoclips te maken –grotendeels ‘’achter de schermen’’-;
Studeerde Rechten, gespecialiseerd in Rechtsfilosofie (dat gaat over de vraag ‘wat is rechtvaardigheid?’), Confucius, Taoïsme, Boeddhisme, Oosterse filosofieën in het algemeen, Afrikaanse voodoo, had een Katholieke opvoeding.
Een militaire veteraan, Nederlandse (pantser)infanterie officier (kapitein), die onder andere 2x voor de Verenigde Naties werkte in het Midden-Oosten;
De laatste 25 jaar student van de Boeddha van Mededogen;
Trainde vanaf 1994 meer dan 900 studenten (uit MBO + HBO + Universiteiten, nationaal en internationaal), incl. 200 stagiairs (m/v) met een 8 of hoger als eindresultaat (op een schaal van 1-10).

Zijn kennis specialisatie is Tactische Martial Arts.
Deze Kunst heeft de motivatie om te leven zonder schade te veroorzaken, zelfs indien er operationeel gewerkt dient te worden in de meest agressieve omgevingen.
Het benoeming ‘Martial’ (Krijgskundig) is vanwege het gebruik van het meest geweldloze wapen: de videocamera.

De educatie die gegeven wordt, is niet hoe je moet zijn;
De teachings (les-instructies over hoe ‘bewustzijn’ werkt) zijn gestreamed via promotie van boodschappen
van adverteerders, sponsors en Goede Doelen Organisaties middels gevisualiseerde adviezen die gefocust zijn op:

Vind je deze adviezen nuttig?: gebruik ze!; Zo-niet: dan niet, want doel in het leven is jezelf-zijn.


Als LERAAR, kennis-deling:

De Teachings gaan over kennis-deling uit de domeinen van film* maken, vrede*, geweldloosheid*, spiritualiteit* en Mensen Rechten* door middel van gebruik van verschillende zienswijzen (manieren van ‘hoe je naar fenomenen* kan kijken’), volgens zich bewezen hebbende opleidingstrajecten.
Een zienswijze is bijvoorbeeld –ongelimiteerd- één-smaak; en/of de droomachtige waarneming, gebruik van dit soort zienswijzen zijn onder andere afhankelijk van personages en situaties.
Universele één-smaak teaching-items zijn gelijk aan de boodschappen van alle religies, bijvoorbeeld: altruïsme, vergeving, mededogen, tolerantie, liefde, vreugde, gelijkmoedigheid;
Er worden geen politieke of religieuze ideologieën verkondigd.

Alle teachings werken communicatief met simpele definities {bijvoorbeeld: liefde = de wens en activiteit om (alle) voelende wezens geluk te laten ervaren en de oorzaken van geluk}.
Of: Bewustzijn-creatie dat ‘werken aan vrede’ geen behoefte heeft aan ‘’worriers’’, maar aan wel aan ‘warriors’ (…).

Voordelen van dit soort zienswijzen educaties zijn:
diverse perspectieven kunnen innemen, meer afstand kunnen nemen, totaal plaatje in ogenschouw, vermindering van overheersende emoties, anti-fragmentatie;
kortom minder verwarring en minder frustratie.

Bijvoorbeeld:
Het anti-gif voor geëngageerde terroristen is het transformeren van blind geloof in logisch denken:

 • - onderzoek zelf kritisch dat wat je gelooft, en ga niet blind uit van wat anderen of boeken je vertellen.
 • - leer dat terreur incidenten er niet voortdurend zijn; maar geestelijke vrede (Nirvana) is er wel altijd.

Als FILM-DIRECTOR, functie-profiel:

 • Technische vaardigheden:
  - Managing staf en crews in logistiek, marketing, distributies, producties;
  - Schrijver, visualiseerder;
  - Castings and spel regie;
  - Recht van directorscut.
 • Tactische vaardigheden:
  - Ontwerpen en ontwikkeling van media formats & -projects in AV + ICT;
  - Kunst van het verfilmen-,creatief en met improvisatie meerwaarden toevoegen;
  - Coach / trainer.
 • Strategische vaardigheden:
  - Entrepreneur van edutainment video content marketing Wereldwijd.

Als TRAINER, functie-profiel:

Training van crews (functionarissen achter de camera) in:

 • Technische vaardigheden:
  - Talent ontwikkeling / functie profiel ontwikkeling;
  - Camera-bediening / producer / interviewer / presentator / editor;
  - Hoe formats werken om de beoogde projecten te realiseren;
  - Hoe identificeer & benader & interview je doelgroepen.
 • Tactische vaardigheden:
  - Teambuilding;
  - Team eenheid als één in (gebalanceerde) geest.
  - Hoe je een verhaal filmisch vertelt (alle genres, alle soorten).

Training van stafteam(s) (functionarissen ‘boven’ de camera) in:

 • Technische vaardigheden:
  - Talent ontwikkeling / functie profiel ontwikkeling;
  - Toepassing van verschillende management stijlen gedurende projectontwikkelingen;
  - Hoe formats werken om de beoogde projecten te realiseren;
  - Presentaties.
 • Tactische vaardigheden:
  - Netwerk ontwikkeling;
  - Toepassing van diverse zienswijzen;
  - Planningen
  - Kosten berekeningen van technische AV operaties.
 • Strategische vaardigheden:
  - De 3 belangrijkste tactische Martial Arts spiegels;
  - Het combineren van vredesboodschappen van de verschillende guru-teachers in geweldloosheid door middel van Audio-Visueel en ICT.

HET ONDERNEMERSPLAN:

Het ondernemersplan initieert een onderwijskundige infrastructuur betreffende het aanleren van geweldloos* denken met beide benen op de grond.
Een ‘education permanente’.
Zulk soort onderwijs is voor Nederlanders en Europeanen heden slechts te volgen op beperkte schaal via thuisstudies, of op lokaal technisch gebied in bijvoorbeeld meditatie-clubjes, of aan de universiteiten in India, China, Tibet of Japan.

Dit ondernemersplan is geschreven na 27 jaar van Onderzoek en Ontwikkeling. Het idee* van deze vorm van educatie is ontstaan gedurende de juridische opleiding aan de Universiteit van Amsterdam van ondergetekende tijdens rechtsfilosofisch onderzoek onder de titel:
'de relatie tussen Boeddhisme* en geweld*; of identificatie*-methodieken* in samsara*’:
Dit onderzoek houdt zich bezig met de vraag 'in welke mate het bewustzijn* over kennis van de werking van de Menselijke geest* invloed heeft op het denken, spreken en handelen met schadegevende effecten (geweld) door zich niet, min, of meer te vereenzelvigen (identificatie*) met gebeurtenissen in de buitenwereld* die zich kenmerken door gelding der natuurwetten {zoals ongelimiteerd het recht van de sterkste en/of oorzaak-gevolg in alle geledingen (samsara*)'}.
Bovenstaande is op papier (conceptueel) een zeer moeilijke materie.
Hier zit de reden waarom het antwoord op de vraag ‘wat rechtvaardigheid is’ beter gevisualiseerd kan worden, omdat één beeld méér zegt dan 1000 woorden.
Omdat er onbegrensd veel (on)rechtvaardigheden zijn (Tis maar hoe je het ziet) zijn er voor al die visualisaties Zoek&Vind-machines op internet ontwikkeld.
De educatie gaat dus via internet middels entertainment video’s.

De vele voorbereidde visualisaties van Casting International (Second Unit) dienen bedrijfsmatig geproduceerd en gedistribueerd te worden om (naast de educatie-meerwaarden) een gezonde financiële bedrijfsmeerwaarde te kunnen realiseren. Dit is de basisreden waarom dit ondernemersplan geschreven is.
Het plan beschrijft hoe entertainment en educatie op een leuke en leerzame manier samen kunnen gaan om het Goede Doel van ‘Vrede en Veiligheid’ duurzaam te vergroten op persoonlijk- en universeel vlak.


THEMA’s der projecten:

De achterliggende gedachte van alle non-fict ieve, fictieve, en faction verhalen die Audio-Visueel verteld worden, is
educatie aanreiken omtrent de werking van de Menselijke geest.
Het doel hiervan is in het 'licht der vooruitgang': het zowel persoonlijk als universeel cultiveren van liefde, geluk, mededogen, Mensenrechten, en vrede.
Om hierover te vertellen is de omgeving waarin elk verhaal plaats vindt 'drama*'.

Drama betekent bij Casting International 'het lijden in beeld'.
De AV-producten tonen het lijden en manieren ter ontstijging ervan om geluk te bewerkstelligen.

Casting International® is een uitvinder, een first mover, maar bovenal entrepreneur (een ondernemende ondernemer): iemand die het nieuw-origineel-innovatieve realiseert.
Dat gebeurt met wilskracht en veerkracht, het boerenverstand van geldige logica, en het vermogen om te vóórzien dat wetenschappelijke kennis over Menselijk geluk (wijsheid) duurzaam voor alle Mensen verspreid dient te worden.
Want geluk, dat geef je door!SAMENVATTING, functies:

Sinds 1989 wordt er onder de naam 'Casting International' beroepsmatig en zelfstandig geopereerd in de film- & TV-industrie als Audio-Visuele projecten ontwikkelaar / film-director / casting-director.

 • Een Audio-Visuele projecten ontwikkelaar bedenkt nieuwe formats voor speelfilms en TV-programma's.
 • Een film-director is functioneel-methodisch een regisseur en producent te gelijkertijd.
 • Een casting-director geeft vorm aan filmproducten door het zoeken van beeld-ingrediënten (mensen: cast, dieren, locaties, materialen, decors, etc.).

Casting International visualiseert veel conflicten (op de gebieden van militair, politioneel, brandweer, psychologie, spiritualiteit, en medisch). Dit uit zich concreet in het schrijven en produceren van actie scènes en reconstructies voor speelfilms, instructiefilms, commercials en TV-series.
Er wordt zowel gewerkt in opdracht als uit eigen initiatief.


Bovenstaande is een uittreksel.
Als u meer informatie wilt hebben, neem dan contact op met Casting International via onderstaande knop

Contact formulier