VlagUK Welkom op de PEOPLE SITE
van Casting International®

Home


Alle begrippen met een * gemerkt, hebben een definitie die te vinden is in de
Zoek&Vind-machine over Casting International.

Een 'film maken' wil zeggen 'het creëren van een nieuwe Audio-Visuele werkelijkheid* die herhaalbaar vermakelijk en leerzaam blijft voor onze kijkers,
voor ons publiek, voor onze doelgroepen'.

Inleiding

Binnen de media gelden de hoeveelheid kijkcijfers als criteria van succesvol product, of niet.
In de communicatie via de conventionele Audio-Visuele massa-media kanalen, zoals TV en bioscoop, is er sprake van een éénrichtingsverkeer tussen zender en ontvanger via beeldentaal. Daarbij geldt dat als het aangeboden product de ontvanger niet bevalt, deze de verbinding snel kan verbreken.

People-site:

Mensen

= samenwerken


Het product van Casting International

Het product van Casting International is interactief van opzet. Ook daar geldt dat als het aangeboden product de ontvanger niet bevalt, deze de verbinding snel kan verbreken.

Het verbreken van de communicatie door de ontvanger is aldus negatief aan succesvol.

Daarom is het zaak een AV-product te maken dat de aandacht trekt van kijker / gebruiker, die het product wil (blijven) consumeren, omdat het hem/haar blijft aanspreken.

De problemen om dit te bereiken zijn, dat elke kijker / gebruiker:
  1. een eigen ik-subjectiviteit heeft die ongelimiteerd divers is; en
  2. elke kijker / gebruiker zijn/haar eigen beeld/ idee heeft van wat hem/haar aanspreekt.

 Mbt tot ad. 1: Elke kijker heeft ongelimiteerd divers een eigen ik-subjectiviteit
Hier dient het product het 'eigen'/ de 'ik'/ de 'subjectiviteit' van de consument te bevatten.
Elke individuele consument bezit het idee van een 'zelf'. Dit is voor iedereen hetzelfde.
Dit is aldus het uitgangspunt van 'één-smaak'.
De leer van één-smaak valt in het EDUCATIEVE GEDEELTE van het film/TV-product van CI.


 M.b.t. tot ad.2: Elke kijker/gebruiker heeft zijn/haar eigen beeld van wat hem/haar innerlijk aanspreekt.
Hier dient het AV-product dát beeld te visualiseren, welke overeenkomt met diens/haar 'eigen' geestes-idee beeld (=identificatie).
De leer van de identificatie valt in het ENTERTAINMENT GEDEELTE van het film/TV-product van CI.

Ad. 1 en 2 zijn essenties voor alle medewerkers binnen Casting International om elke kijker / gebruiker, onze klanten te pleasen.
Alle medewerkers dienen die communicatie onderling en naar buiten toe te passen.
Dat vereist SAMENWERKING in de vorm van produceren in één-lijn-van-denken als collectief ten behoeve van elke kijker / gebruiker.
Daarom leiden wij "eigen" kweek personeel op.


De bedrijfscultuur

De bedrijfscultuur (het geheel van manifestaties, processen, sfeer, en productrealisaties) binnen CI(SU) is gericht op vele verschillende functies, waarbij elke bijzondere inbreng bijdraagt aan het totaal van het eindproduct.
Dit is een holistische* management* visie.
De kern van de bedrijfscultuur betreft proces management. In het procesdenken staat het product centraal, medewerkers voeren meerdere stappen uit, ze plannen hun eigen werk, en voeren zelf kwaliteit metingen uit (incl. zelfstandig verrichten van klein onderhoud).
Een geheel team is uiteindelijk verantwoordelijk voor een heel product.
Medewerkers kennen hun klanten en zijn op de hoogte van zijn/haar eisen.
Consequentie is dat onderlinge verhoudingen in het team een grote mate van transparantie én participatieve varianten kent.
Dit leidt tot grote betrokkenheid en tevredenheid van medewerkers.

De voertaal binnen de organisatie is Nederlands/ Engels.
Er zijn mensen opgeleid uit Holland, Australië, Oostenrijk, Griekenland, Spanje, Chili, Ivoorkust, Nigeria, Duitsland, Verenigde Staten, Ierland, Servië, Bosnië, Angola, Iran, Rusland, Hongarije, maar ook veel autochtone en allochtone Nederlanders (Surinaamse, Antiliaanse, Marokkaanse en Turkse afkomst).
Gestreefd wordt naar een internationale samenstelling van het personeelsbestand, niet nationalistisch gestemd, maar vooral als wereldburgers.
Alle religies zijn welkom, mits niet fundamentalistisch.


Conflict of interests

Gedurende het productieproces* zijn er op 3 gebieden voortdurend zakelijke belangen-conflicten.
Zo streeft de regie* naar mooie plaatjes (wat veel tijd kost) en het liefst zonder reclame-uitingen.
Daarentegen streeft de productie* naar snelheid, want tijd is geld.
De accountmanagers* komen op voor de belangen van de adverteerders en sponsors volgens de afgesloten optie-contracten.
Deze botsing van zakelijke belangen heet ‘conflict of production interests*’, en speelt zich vooral af tijdens de shootings en de editings.

Van groot belang is dat de functionele botsingen niet persoonlijk geinterpreteerd worden.
Inzake deze (interne) productie conflicenten* zijn er prioriteitsregels gemaakt in de geest van de middenweg.

Zo’n uitstraling dient ook bij shootings op de set, m.n. op straat, te zien zijn; namelijk een efficiënt samenwerkend mechanisme van staf en crew en cast, onder andere herkenbaar aan uniforme kleding en met een herkenbaarheid van wie wie is.


Dit is een korte samenvatting.
Als u meer informatie wilt hebben, bijvoorbeeld over hoe wij heel concreet opleiden tot die samenwerkingen, neem dan contact met ons op via onderstaande knop.

Contact formulier