VlagUK PEOPLE SITE
© Casting International ®

Project-coordinators


Alle begrippen die zijn gemerkt met een *, hebben een definitie, te vinden in de 'Zoek&Vind machine alles over Casting International’.

KORTE FUNCTIE OMSCHRIJVING:

Een projectcoördinator gaat uitvoerend een film-TV pré-productie* {over een universeel probleem (en potentiele oplossingen ervoor) dat reeds (via een film-verhaal of TV-serie of VN-opdracht of NGO-support) gevisualiseerd is op papier en geplant is en vooraf qua kosten berekent is} realiseren door middel van coördinaties en liaisons.

Er zijn ook series die door meerdere projectcoördinators tegelijkertijd gerealiseerd worden.
Een projectcoördinator is de rechterhand van de film-director*, tevens diens plaatsvervanger voor het betreffende project / serie / verantwoordelijke opdracht uitvoerder.


INLEIDING

Een projectcoördinator* is een officier, een leidinggevende, de film/video-productie-verantwoordelijke.

Hij/zij kan een verticale instromer zijn (die eerst de functie van pré-productioneel producer heeft doorlopen en geprofessionaliseerd is), of een horizontale instromer: iemand die van buiten interim is aangesteld om een productieklus of regieklus te klaren met teams van Casting International.
Een projectcoördinator dient altijd eerst een intern opleidingstraject gevolgd te hebben.

Een horizontaal instromende projectcoördinator investeert eerst zelf in zijn studietijd gedurende het opleidingstraject, minimaal 4 weken full time.
Het theoretische studie gedeelte vindt plaats op het secretariaat van Casting International, en betreft met name kennisdeling inzake doctrines*, en instructies inzake de vorm van het werk.
Het werk gedeelte vindt plaats bij de coördinator thuis, en betreft R&D, lezen script(s), scenario, screenplay, en productionele- en financiële breakdowns alsmede de gedane marketing activiteiten.
Perfectionering van de inhoud van het werk wordt door hem/haar in nauwe onderlinge samenspraak met Casting International dmv brainstorm sessies gedurende het theoretische studie gedeelte verder ontwikkeld.
Een leer-/werk-traject is gefundeerd op het principe van de 3 leraren: de uiterlijke leraar -leert kennen-, de innerlijke leraar -leert herkennen-, en de geheime leraar -het werk leert erkennen-.


HET WERK:

Formats waarin een projectcoördinator werkt, zijn bijvoorbeeld -ongelimiteerd-: RECO’s, denk aan mensenhandel, piraterij, of milieu; International…Researches,
een serie voorbereiden; één speelfilm voor een Mediaplan per land; één speelfilm uit Aliens project; of een aantal verhalen voor een kleiner format zoals Psiegelot
of Jan Doedel. Dit zijn ‘eigen’ formats die gerelateerd zijn aan de missie.

Ook filmthis…opdrachten van externe organisaties kunnen gecoördineerd worden.
In principe worden er alléén externe opdrachten uitgevoerd van Verenigde Naties-organisaties, soms ook voor NGO’s.

Werk van een projectcoördinator kan óók zijn om de opdrachten die binnen gehaald zijn via biedingen (voorbeeld) uitvoerend te realiseren door middel van coördinaties en liaisons.


STATUS:

Een projectcoördinator is een tactische partner binnen een project of serie en wordt beschouwd als een (leidinggevende) film/TV-producent, die na een geslaagde interne opleiding (met minimaal een 8 op een schaal van 0-10) als professioneel officier gebruik kan maken van alle facetten van het secretariaat en staf, en crew(s) als rechterhand van Casting International betreffende het project/serie gedurende de productie.

Een projectcoördinator overlegt zelfstandig ook met adviseurs en is naast zijn/haar core business van productie-gerichtheid, ook sterk markt-gericht.
Een projectcoördinator werkt gedelegeerd met één of meerdere teams, die ieder olv een teamchef staan, binnen een groep, of binnen een peloton met meerdere groepen, of in compagnies verband (met name bij expedities). Een projectcoördinator werkt niet met een mandaat.

Het einde van een projectcoördinator-klus is als het project (of serie) in de distributie fase is beland, of bij Reality-TV klussen: als de opdracht naar tevredenheid en goeddunken van de opdrachtgevende VN-organisatie(s) is uitgevoerd.


VERDIENSTEN

Projectcoördinators hebben door hun rang, recht op het daarbij behorende salaris, en ook contractueel recht op een klein percentage aandeel van de project winst.


WERVING en SELECTIE

Een projectcoördinator is iemand met een open geest, inlevingsvermogen, en gezegend met productie ervaringen.
Hij/zij moet gemakkelijk met Casting International cq. diens/haar staf door één deur kunnen, persoonlijk en zakelijk.

Het liefst is hij/zij een kennis-domein specialist en/of ervaringsdeskundige, bijvoorbeeld een verticale doorstromende pré-productioneel producer; of horizontale interim instromers zoals -ongelimiteerd- voormalige militair / politie officieren, brandweer officieren, Officieren van Justitie, alle soorten officieren en onderofficieren, of een Goede Doelen specialist, of ervaren film-TV producent, of ervaren entrepreneur.
Zij streven een carrière na in deze branche, en willen een maatschappelijke, sociale of economische bijdrage leveren om een universeel probleem nader uit de onwetendheid te halen bij het grote TV-/film-publiek.

Bij werving wordt er gezocht naar mensen met een bepaalde mentaliteit; zo wordt er gezocht naar bijv. warriors en geen worriers.
Qua selectie liggen de criteria bij de 3 kruisjes van Amsterdam {heldhaftig, vastberaden – oprechte standvastigheid-, barmhartig -mededogen-}, en integriteit* (doen wat je zegt en zeggen wat je doet).

De rang is gekoppeld aan het soort werk en format, het specifieke project, de graad van eerdere opleiding(en), ervaring(en), en persoonlijke capaciteiten van de functionaris.
Het aantal dienstjaren doet het salaris stijgen.


Dit is een samenvatting.
Als u meer informatie wilt hebben, bijvoorbeeld omdat u op dit soort functies wilt solliciteren, neem dan contact op met Casting International via onderstaande knop.

Contact formulier